Lovaktiviteter (Sommarskoj/sportlovsdagarna)

Telgekoncernen och Södertälje kommun har ett samarbete med föreningar i Södertälje där man under sommaren och sportlovet ordnar aktiviteter för barn mellan 6–16 år. Man gör detta för att skapa en aktiv och meningsfull fritid för dessa barn och unga.

 

Ändamålet med behandlingen är deltagaradministration

I samband med att du anmäler ditt barn till en lovaktivitet så kommer vi att behandla dina och ditt barns personuppgifter för att administrera barnets deltagande på lovaktiviteter. Eftersom mat / fika ibland serveras under lovaktiviteterna så kan Telge AB och föreningarna som arrangerar aktiviteter komma att behandla uppgifter om ditt barns hälsa i det fall du anmäler en allergi eller om barnet har behov av mediciner som är viktigt för arrangören att känna till. Personnummer krävs för den olycksfallsförsäkring som föreningen bistår med.

 

De personuppgifter vi behandlar för detta ändamål är:

Personuppgift

Syfte

Lämnas ut till tredje part

Förälders/vårdnadshavares för- och efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer

Kontakt

Arrangerande förening

Barnets namn

Administrera deltagande

Olycksfallsförsäkring

Arrangerande förening
Försäkringsbolag

Barnets personnummer


Olycksfallsförsäkring

Arrangerande föreningar
Försäkringsbolag

Barnets hälsouppgifter, allergi/mediciner

Administrera deltagande

Arrangerande förening

 

Till vilka mottagare lämnas dina personuppgifter ut?

Telge AB kommer att dela dina och ditt barns personuppgifter med de föreningar som arrangerar de olika aktiviteterna. Föreningarna hanterar personuppgifterna för att kunna tillhandahålla aktiviteter för barnet. Barnet är försäkrat under de dagar som lägret pågår. Behöver försäkringen användas kommer försäkringsbolaget att ta del av barnets personuppgifter.

 

Rättslig grund för behandling

Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke.

 

Återkalla samtycke

Du har rätt att återkalla ditt samtycke och detta gör du genom att mejla din begäran till Telge AB, upplevelser@telge.se. Om du återkallar ditt samtycke under pågående aktivitet så kan barnet behöva avbryta aktiviteten.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Personuppgifterna och informationen sparas i Telge AB:s deltagarregister i tre månader efter avslutade aktiviteter. När tiden har passerat raderas personuppgifterna förutom i de fall lagstigning kräver längre lagringstid.

 

Skydd av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen och all information om dig och ditt barn skyddas med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Endast ett begränsat antal behörig personal på Telge AB har tillgång till dina personuppgifter.

 

Dina rättigheter

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill göra någon av dina övriga rättigheter gällande enligt följande:

  • Du har rätt att veta vilka av dina personuppgifter som behandlas
  • Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter
  • Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter

Läs mer om Hur vi hanterar dina personuppgifter (telge.se)

 

Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning vill vi såklart att du berättar det för oss. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. För mer information se Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.imy.se.